بدو دیر...
هرچی دلت بخواد ، سرگرمی ، پیامک ، مقاله ، ترفند ،حرف های نگفته ,...

اولين و مهمترين عامل عدم پيشرفت درسى در آزمون و حتى امتحانات مدارس، عدم توانايى در كنترل افزايش تعداد اشتباهات است. براى حل اين مشكل، در ابتدا يك دسته بندى كلى از انواع غلطها را ارائه میدهيم:

 

-1 مفهومى

 -2 ادراكى

-3 شكدارها

 -4 محاسباتى

 

 

مفهومى: اين نوع از اشتباهها، هنگامى رخ میدهد كه دانش آموز مباحث را به صورت مفهومى فرا نگرفته باشد و قادر نباشد مبحث فراگرفته را مانند يك معلم توضيح دهد. چند نفر از شما م ىتوانيد مفاهيم برد تابع، دامنه، اصطكاك و... را به صورت مفهومى توضيح بدهيد؟ اشتباه متداولى كه وجود دارد اين است كه دان شآموزان بعد از حل تعداد زيادى تست، در صورت داشتن غلط بلافاصله به پاسخ مراجعه میكنند. در اين موارد چند نوع دانش آموز داريم:

-1 دانش آموزانى كه بلافاصله به سراغ جواب م ىروند. اين دانش آموزان به صورت كاملاً ناخودآگاه راه حل تست را حفظ كرده اند و مفهوم آن را متوجه نمیشوند.

-2 دانش آموزانى كه بلافاصله جواب را بررسى میكنند ولى بار ديگر، مثال را از ابتدا تا انتها حل میكنند كه در مقايسه با دانش آموزان دسته ى اول، وضعيت بهترى دارند.

-3 دانش آموزانى كه قبل از بررسى جواب، سعى در حل مجدد مثال میكنند و اگر نتوانستند به مثال پاسخ دهند، آ نگاه پاسخنامه را بررسى و كنكاش میكنند و در آخر، مثال را در كتاب خودآموزى يادداشت میكنند.

 

ادراكى: اين نوع از اشتباهها به دليل اين است كه صورت سؤال را درست متوجه نشده اند؛ يعنى هدف مؤلف با آ نچه دانش آموز متوجه شده است، متفاوت است. راهكارهاى كاهش اين نوع اشتباه:

-1 صورت مثال را با دقت مطالعه كنيد و زير مطالب مهم مثال خط « میباشد » يا « نمیباشد » بكشيد؛ مخصوصاً در تستهايى كه از عبارت استفاده م ىشود.

 -2 از مثالهايى كه صورت سؤال زيادى دارند، فرار نكنيد؛ زيرا اي نگونه تستها به علت زمانبر بودنِ خواندن صورت مسئله، راه حل كوتاهترى دارند. (دليل: طراح سؤال بايد زمان استاندارد را رعايت كند.)

-3 در مثالهايى كه به صورت شكل يا نمودار ارائه شده است، ابتدا صورت سؤال را كامل بخوانيد و بعد مثال را حل كنيد. ممكن است در صورت سؤال، تبصره اى توسط طراح آمده باشد كه محتواى پاسخ شما را تغيير دهد.

 

شكدارها: براى مثال دان شآموز هنگام پاس خگويى به سؤالات متوجه میشود كه از ده سؤال به سه سؤال پاسخ داده است. خالى ماندن پاسخبرگ، او را ترغيب به پاسخ دادن به گزينه هاى شكدار میكند. راهكارهاى كاهش اين نوع اشتباه:

-1 تبديل شك به يقين: در منزل، هنگامى كه از يك مجموعه، تست بگذاريد؛ سپس « ش» ، حل میكنيد، سعى كنيد كنار تستهاى شكدار هنگام بررسى پاسخنامه، پاسخ اشتباه را علت يابى كرده و حتماً در كتاب خودآموزى يادداشت كنيد. به طور ميانگين متوجه میشويد كه مثلاً شکدارهاى شما در درس ادبيات، بيشتر به سمت پاسخ غلط میروند؛ پس میتوانيد به اين نتيجه برسيد كه در جلسه ى آزمون، سؤالهاى شكدار درس ادبيات را پاسخ ندهيد. در عوض در درس معارف، بيشترِ شكدارهاى شما به سمت پاسخ درست میروند؛ پس میتوانيد در جلسه ى آزمون به شكدارهاى معارف پاسخ دهيد.

-2 هدفگذارى دهتايى: حتماً مشخص كنيد كه اگر قرار است مثلاً در درس شيمى، تراز 6000 كسب كنيد پس بايد به پنج سؤال از ده سؤال پاسخ دهيد.

 

محاسباتى: از بدترين نوع اشتباهات است كه با روبه رو شدن با آن، دائم خود را سرزنش میكنيد و تعادل عصبى خود را از دست م ىدهيد. راهكارهاى كاهش اين نوع اشتباه:

-1 استفاده از تكنيك دو خودكار: سعى كنيد در منزل از تكنيك دو خودكار استفاده كنيد تا بتوانيد تشخيص دهيد كه چه تيپ سؤالاتى براى شما وقتگيرند تا مجبور نشويد براى پاسخ دادن به اين سؤالات، وقت را از دست بدهيد و هنگام پاسخگويى به سؤالات ديگر عجله كنيد و دقت شما پايين بيايد. به عبارت ديگر دقت را قربانى سرعت نكنيد.

-2 استفاده از پاسخبرگ: اغلب دانش آموزان از اين گلايه دارند كه گزينه ها را در پاسخبرگ به صورت عمودى يا افقى جابه جا يا اشتباه وارد میكنند. با استفاده از پاسخبرگ در منزل، اينگونه اشتباهات را به حداقل برسانيد.

-3 مرور را ه حلها: ممكن است شما از آن دسته دانش آموزانى باشيد كه در اعمال ضرب، تقسيم، جمع و... دائماً مرتكب اشتباه م ىشويد. با دقيق شدن در تصحيح و يادگيرى تستهايى كه اشتباه پاسخ داد ه ايد، بعد از مدتى متوجه خواهيد شد كه در كدا ميك از اعمال ضرب، تقسيم، جمع و... اشتباه میكنيد. براى مرور دوبار هى راه حلهاى خود سعى كنيد راه حل را از آخر به اول بررسى كنيد؛ زيرا هنگامى كه را ه حل خود را از اول به آخر بررسى م ىكنيد، اشتباه خود را متوجه نخواهيد شد.

-4 اگر عادت داريد كه مثالها را به صورت ذهنى حل كنيد سعى كنيد از اين به بعد يك مثال را ذهنى و مثال بعدى را به صورت نوشتارى حل كنيد كه اطلاعات مثال فعلى در ذهن شما با اطلاعات مثال قبلى تركيب نشود.

-5 منظم نويسى: عادت كنيد كه در منزل چركنويس خود را به اندازه ى فضايى كه در دفترچه ى كنكور در اختيار داريد تقسيم كنيد. يك مثال را به صورت عمودى حل كنيد، به عبارت ديگر را ه حلها را زير هم و منظم يادداشت كنيد. از بزرگ نوشتن و پررنگ نوشتن را ه حل خوددارى كنيد تا بتوانيد در صورت كمبود فضا و پاك كردن را ه حلهاى قبلى، اثرى از آن باقى نماند و با راه حلهاى بعدى شما تركيب نشود.

 

جمعبندى:

با كمك حل تست با در نظر گرفتن زمان، وارد كردن آنها در پاسخبرگ و در نظر گرفتن محدوديت فضاى مناسب براى راه حلهاى خود، اشتباهات محاسباتى را به حداقل برسانيد.

 

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:راهكارهاى كاهش اشتباه,
ارسال توسط فرید
درس زيست شناسي در آزمون رشته تجربی  به خاطر دارا بودن ضريب بالادر كنكور سراسري از اهميت ويژه اي برخوردار است وبه خاطر تأثير مهمي كه اين درس در كنكور دارد، معمولاً دانش  آموزان اين درس را خيلي خوب مطالعه مي كنند. 

 


 

 

در کنکور سراسری تعداد سوالات این درس 50ومدت پاسخگویی 36دقیقه می باشد. دراین درس 54تا56 درصد سوالات کنکور ازدروس پایه و 44تا46 درصد ازدروس پیش دانشگاهی می باشد. زیست شناسی با ضریب 12 بالاترین ضریب را در میان دروس گروه آموزشی علوم تجربی دارا است واین نشان از اهمیت ویژه این درس در بین دانش آموزان این رشته می باشد. شواهد نشان می دهند كه فقط ۷ درصد از دانش آموزان تست های زیست شناسی را بالای۵۰ درصد می زنند. از دو جنبه می توان به این مشكل نگاه كرد؛ اول آن كه دانش آموزان سواد كافی نداشته باشند. اما این دلیل چندان قابل استناد نیست.نكته دوم و عامل اصلی ضعف داشتن در پاسخگویی به تست های زیست شناسی، عدم درك سؤالات و عجله در پاسخ دادن است. هر سؤال نكات كلیدی دارد كه با خوب فهمیدن سؤال قابل دستیابی است. برای هر سؤال زیست شناسی ۴۵ ثانیه زمان وجود دارد. از این زمان می توان ۱۵ ثانیه را به خوب خواندن سؤال، ۱۵ ثانیه را به خواندن گزینه ها و ۱۵ ثانیه را به پاسخ دادن و پر كردن پاسخنامه اختصاص داد. البته بیان این نكته صرفاً برای ایجاد یك الگو و تصویر ذهنی است، نه این كه واقعاً برای هر تست زمان بگیرید! در تست های زیست شناسی، دقت به روی درك و فهم متن سؤالات اهمیت بیشتری دارد.  آنچه در درس زیست‌شناسی اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌كند چگونه خواندن این درس و پی بردن به نكات، مفاهیم ومطالب در كتاب درسی می‌باشد. كتاب درسی منبع اول و آخر طرح سوال در كنكور می‌باشد نكته ي مهمي كه در هنگام مطالعه ي اين درس بايد به آن توجه داشت مرور است . اين درس ، درسي نيست كه با يك بار خواندن توانست در آن درصد بالايي كسب كرد بنابراين مرورهاي متوالي  ومفهومی خواندن  اين درس باید در اولویت برنامه ها قرار داده شود. علت اینکه دانش آموزان این درس را بیش از دروس دیگر می خوانند ولی موفقیتی هم ردیف با زحمات خود کسب نمی کنند این است که : دانش‌آموز مطالب را رو بنایی و سطحی خوانده و هرگز به عمق مفاهیم مطرح شده فكر نكرده بنابراین قادر به ارتباط دادن مسایل مختلف كتاب‌ها با هم نبوده و لذا نمی‌تواند پاسخ صحیح را انتخاب كند. به همین منظور باید نكات خاصی را در زمینه خوب خواندن كتاب و ارتباط دادن مطالب درسی كتاب‌های مختلف زیست با هم مد‌نظر قرار دهد. زیست شناسی و آزمایشگاه 1در کنکور، درحدود 13 تا 15 سؤال را به خود اختصاص میدهد،  زیست شناسی و آزمایشگاه 2حدود 17 تا 20 سؤال را معمولاً در آزمون سراسری به خود اختصاص میدهد.یکی از فصل های مهم این کتاب فصل 8 (ژنتیک) می باشد که هرساله تعدادی از سوالات کنکور را شامل می شود وبرای بعضی از دانش آموزان همچون کابوسی می ماند .در صورتی که با دقیق ومفهومی خواندن ووقت گذاری برای آن می توان براحتی آن را یادگرفت وبر آن تسلط کافی یافت. كتاب زیست‌شناسی سال سوم در سال‌های اخیر بارم‌بندی حدود 40-35 درصدی در كنكور دارد كه نشان از اهمیت بالای این كتاب در كنكور دارد.از فصل های مهم این کتاب فصل 4 است که حدود 8 تست کنکور را شامل می شود . در این درس توجه به اشکال ونمودارها بسیار مهم است که نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد. دانش آموزانی که خواهان يكي از رشته هاي خوب رشته ي علوم تجربي مانند پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي و... هستند، بايد در اين درس درصدي بالاتر از 80-85  درصد(در مناطق 1و2 ) ودرصدی بالاتراز 70درصد(در منطقه 3) را كسب كنند.  اين درس ، درسي نيست كه با يك بار خواندن بتوانيد در آن درصد بالايي كسب كنيد بنابراين مرورهاي متوالي  از اين درس را در برنامه ي خود قرار دهيد. براي كسب يك رتبه ي زير 1000 مطالعه ي مستمر و حداقل روزانه 2 ساعت الزامي به نظر مي رسد.  در هنگام مطالعه ي اين درس ، كتاب درسي به عنوان بهترين مرجع مطالعه مي باشد، منظور از مرور هاي متوالي و مطالعه ي مستمر، خواندن طوطي وار مطالب و تنها حفظ کردن آن ها نمي باشد، شما بايد براي يادگيري عميق مطالب از شيوه هاي صحيح مطالعه استفاده کنيد. دقت کنيدکه شيوه ي مطالعه و ياد گرفتن از خود مطالعه مهم تر مي باشد. براي حفظ مطالب آن از بحث ياديارها كه در فصل دوم مطرح شده استفاده كنيد و با خلاقيت ، مطالب را در قالب نمودارها و ياديارها و... فرا بگيريد. اگر در موسسه های آزمایشی کنکور شرکت می کنید حتما بعد از بررسی سوالات نکته های هر تست را در حاشیه درس مربوطه یا در دفتر نکته برداری یادداشت نمایید. در هنگام مطالعه ي فصل هاي جديد، مطالب فصل قبل مرور نمایید تا آنها را فراموش نكنيد و بازهم تكرار مي كنم : «اين درس را چندين بار به طور جدي و فعال مرور كنيد.» با توجه به تغييرات کتاب هاي زيست شناسي نسبت به سال هاي گذشته ، ديگر نمي توان به کتاب زيست پايه ي خاصي (مثلاً پيش دانشگاهي) اهميت بيش تر دارد. اولاً مطالب کتاب هاي زيست بسيار به هم پيوسته مي باشند و براي يادگيري مطالب لازم است تمامي کتاب هاي زيست را (دوم، سوم، پيش دانشگاهي) به دقت مطالعه کرد و ثانياً برخلاف سال هاي گذشته ديگر سهم پايه ي خاصي در پرسش هاي کنکور بيش تر از پايه ي ديگر نيست و مي توان گفت تقريباً تعداد پرسش هاي برابري از هر سه پايه مطرح مي شود.  در اين درس بررسي تست هاي سال هاي قبل كنكور سراسري و دانشگاه آزاد بسيار مهم است . تقريباً نيمي از پرسش ها در اين درس در سال هاي قبل به نحوي آمده است . (مثلاً به صورت پرسش هاي مشابه ) كه اين امر خود اهميت مرور و بررسي تست هاي سال هاي اخير آزمون سراسري را در اين درس نشان  مي دهد.

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

  

 

 


 

 

 استفاده از روش پس ختام  مي تواند خيلي مؤثر باشد، مطالعه ي اجمالي اوّليه در شكل گيري يك ذهنيت كلي به شما كمك مي كند. در هنگام مطالعه از هيچ قسمت كتاب غافل نشويد و مطالب آن را خط به خط و با دقت بخوانيد و زير مطالب مهم آن خط بكشيد (يا اين كار را با ماژيك علامت زن انجام دهيد.) به نمودارها و شكل ها دقت كافي داشته باشيد.

از حاشيه نويسي در اين درس استفاده كنيد و همچنين از مطالب خوانده شده ، خلاصه نويسي به عمل آوريد و مطالب خلاصه شده را به صورت نمودار درآوريد و آنها را دسته بندي كنيد.

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

ارسال توسط فرید

به سراغ من اگر می‌آیید با پتک و تبر و مته برقی بیایید !

مسابقه گذاشتن بر سر شکستن چینی نازک تنهایی من !

.


 

.

بعد از خوندنِ این متوجه میشید که که مغزتون اجازه خوندنِ “که” دوم رو به شما نداد !

.


 

.

جوک سرکاری

یه سوال

چرا وقتی یه نفر رو “هلو” خطاب میکنی ، لپاش گل میندازه و حال میکنه

اما بهش میگی “گلابی” بهش بر میخوره !؟

بابا میوه میوه است دیگه !

امیدوارم به توئه گلابی بر نخوره !

.


 

.

اس ام اس خنده دار

جوایزِ بانکِ صادرات اعلام شد !

۳ هزار میلیارد تومان برایِ یک نفر

یک بیلاخ برای هفتاد میلیون نفر !

.


 

.

جدیدترین جوک‌ها

مردها وقتی‌ یه زن بهشون میگه سردمه به سه دسته تقسیم میشن:

اونایی که بغل می‌کنن

اونایی که جاکتشونو میدن

احمق‌هایی‌ که میگن: منم !

.


 

.

پیامک خنده دار

دیگه تنها جایی‌ که میبینی‌ یکی‌ ۱۰، ۱۵ تا هندونه یجا میخره

کتاب ریاضیه  !

.


 

.

(میازار موری که دانه کش است…)

این شعر نشون میده ما از قدیم یک جورایی کرم داشتیم !

.


 

.

اس ام اس خنده دار و سرکاری جدید

اول تو آف شو … نه اول تو آف شو …

(عاشقانه‌های اینترنت) !

.


 

.

روش‌های رفتن به خارج !

۱_ با ماشین

۲_ با اتوبوس

۴_ با هواپیما

۵_ با قاچاق

۶- با فتوشاپ !

.


 

.

اعتبار دوستى شما رو به اتمام است با وارد نمودن رمزطلایى

I LOVE YOU

علاوه برشارژ خود از علاقه (صددرصد) ما برخوردار شوید !

.


 

.

دیکتاتور کیست !؟

بچه ای است  ۲ ساله

که ۲۰ نفر مجبورند به خاطر اون کارتون نگاه کنند!

.


 

.

لطفا مسیج را با ریتم آهنگی بخون تا بقیه دست بزنن:

واویلا لیلی / مسیج اومد خیلی !

.


 

.

دستت که بلرزد اشتباه مینویسی

پایت که بلرزد اشتباه میروی

دلت که بلرزد می*رینی !

.


 

.

فقط یه ایرانی میتونه

هر چیزی که میوفته رو زمین با یک فوت ضد عفونی‌ کنه !

.


 

.

به سلامتی سندباد

که کل دنیا رو با شلوار کردی دور زد !

.


 

.

همین الان یه اس ام اس خالی با ایرانسل بفرست به ۸۱۱۱۲ …

می‌ترکی از خنده !

خودم هم امتحان کردم ، منفجر شدم

منم دعا کن به خاطره این کارم

(دوستان توجه کنند ، با اینکار مبلغ ۵۰۰ تومان از حساب شما کسر

و به حساب حمایت از کودکان سرطانی اضافه خواهد شد

باشد که توفیق اجباری ثواب ، شامل حال خیلی‌ها گردد !)

.


 

.

هموطن عزیز توجه فرمایید: از امروز به بعد…

هر دختری با مانتو کوتاه، موی بلند، ناخن دراز، واه، واه، واه،

نه فلفلی، نه قلقلی، نه مرغ زرد کاکلی، هیچکی باهاش رفیق نشه !

.


 

.

لغت نامه جدید !

Category: این گربه کدوم گوریه؟

Morphine: باید بیشتر فین کنی

Keyboard: چه کسی برنده شد؟

MissCall: دختر نا بالغ را گویند

Freezer: حرف مفت

Already: گند زدی به همش رفت !

.


 

.

در روایات آمده

این دخترا وقتی بیشتر از سه نفر یه جا جمع میشن

میتونن حتی رابطه لیلی و مجنون رو خراب کنن !!

.


 

.

آقایان لباسهایشان را چگونه دسته بندی می‌کنند؟

۱)کثیف

۲) کثیف اما قابل پوشیدن !

.


 

.

کلافه شدن یعنی:

دلتنگِ کسی باشی ؛ که نیست

حوصله کسی را نداشته باشی؛ که هست !

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:اس ام اس های جدید خنده دار و جوک,
ارسال توسط فرید

 

نقش منشی در فیلم های ایرانی:

- آقای رییس من بهشون گفتم شما جلسه دارین ولی ایشون

-اشکالی نداره، شما بفرمایید !

 

تعمیرات مدل ایرانی‌:

۱-درشو باز کردن و فوت کردن.

۲-زدن(مثل تو سر تلوزیون زدن).

۳-کامل باز کردن و دوباره بستن.

۴-محکم تکون دادن !

*!*!*!*!*!*!*

هیچکس حق نداره از طرفش بپرسه “تو برا من چی‌ کار کردی؟”

تو ۶ میلیارد انسان تورو پیدا کرده، دیگه چیکار کنه !؟

*!*!*!*!*!*!*

یه روز یه لامپه میره تو سرزمینِ گلابیا ادعای پیغمبری میکنه !

*!*!*!*!*!*!*

اگه زنها دنیا رو می‌گردوندن

هیچ جنگی وجود نداشت !

فقط چندتا کشور باهم قهر بودن و حرف نمی‌زدن !!!

*!*!*!*!*!*!*

بعد از زلزله حیف نون لباساشو برای کمک می فرسته پاکستان

با یه بسته تاید براش پس می فرستن!

*!*!*!*!*!*!*

رضا شاه به زور میخواست چادر رو از سر زن ها برداره

هیشکی زیر بار نمیرفت

حالا میخوان به زور چادر سر زن ها بکنن بازم کسی زیر بار نمیره !

یعنی لجباز تر از زنها تو کهکشان پیدا نمیشه ها!

*!*!*!*!*!*!*

سلامتی پوشک، که هیچ‌وقت تو بچگی پشتمونو خالی نکرد!

*!*!*!*!*!*!*

همیشه از بچگی یه موضوعی برام سوال بوده

این چوب بستنی ها هست که دکتر ها می کنن تو حلق مریض

کیم هاش رو کی خورده!؟

*!*!*!*!*!*!*

دختر:بابا می تونم برم پیش دوستم درس بخونم؟

بابا : نه نمیشه برو اتاقت درس بخون.

دختر:چرا آخه بابا؟

پدر:واسه اینکه سالها پیش مامانت هم میومد پیش من درس بخونه !

*!*!*!*!*!*!*

حیف نون رو عقرب نیشش میزنه در حال مرگ میگه: سر قبرم بنویسید پلنگ خوردش !

*!*!*!*!*!*!*

استادی که در نمره دادن دست و دلبازی نمی‌کند، به عمه و مادرش خیانت کرده است !

عمة النصایح.

جلد اول ، صفحه ۷۰۵

*!*!*!*!*!*!*

ما که ۸/۸/۸۸ ازدواج نکردیم، ۱۱/۱۱/۱۱ هم باز ازدواج نکردیم،

صبر کنیم تا ۹/۹/۹۹ شاید فرجی شد

(درد دل دو دختر دم بخت )

*!*!*!*!*!*!*

به حیف نون می گن: نفت، طلای سیاه است.

حیف نون فرداش یه ۵ لیتری می اندازه گردنش!

*!*!*!*!*!*!*

ورژن جدید

دقت کردین تن آدمی شریف است به جیب آدمیت

دقیقا همین لباس زیباست نشان آدمیت !

*!*!*!*!*!*!*

میدونی اولین عوارض جانبی بعد یک شکست عشقی چیه ؟!

در آوردن گوشی از حالت Silent !!

*!*!*!*!*!*!*

اتل متل گلابى دوست دارم حسابى / یه روز با خرج خودت می برمت کبابى !

*!*!*!*!*!*!*

به سلامتی مگس که یادمون داد زیاد که دور کسی بگردی آخرش میزنه تو سرت !

*!*!*!*!*!*!*

وقتی فیلم عروسیم رو از آخر به اول می بینم خیلی حال می ده

زنم حلقه اش رو در میاره می ده به من و می ره خونه باباش !

*!*!*!*!*!*!*

کلاْ افرادی که ازدواج می کنند دو دسته اند:

آنهایی که از جانشان سیر شدند

و آنهایی که قصد جان دیگری را دارند!

*!*!*!*!*!*!*

تو جهان تمام باد و طوفان‌ها اسم دارن

تو ایران تنها بادی که اسم داره باد معده است  !

*!*!*!*!*!*!*

اگه ورزشی به نام “سگ دو” جز مسابقات المپیک ۲۰۱۲ بود

حتما ما ایرانیا می تونستیم خودی نشون بدیم!

*!*!*!*!*!*!*

ضدحال یعنی وقتی با یکی روبوسی میکنی تو ۳ بار میخوای ببوسی

و اون یارو عادت داره ۲بار ببوسه ، بوس آخرت بمونه رو هوا

خیلی ضدحاله

*!*!*!*!*!*!*

این روزها

حتی اگر خون هم گریه کنی

عمق همدردی دیگران با تو یک کلمه است :

“آخی” !

*!*!*!*!*!*!*

وقتی یکی بهت آدامس تعارف میکنه همیشه منظورش

این نیست که دوستت داره ، در حقیقت دهنت بوی

گربه مرده میده میخواد خودشو راحت کنه !

*!*!*!*!*!*!*

غضنفر میره ثبت احوال میگه یه شناسنامه واسه بچه ام میخوام !

میگن اسمش چیه ؟ میگه “شورلت” میگن اینکه اسم ماشینه

یه اسم بزار که به نام  پدر و مادر بیاد .

میگه خب به اسم ما میاد دیگه من “بیوک” آقا هستم .

همسرم هم “خاور” خانوم !!

*!*!*!*!*!*!*

دختر :من امروز عمل باز قلب دارم

پسر :می دانم

دختر :دوست دارم

پسر :من عاشقتم عزیزم… ….

دختر به هوش میاد

دختر :اون کجاست

پدر:تو نمی دانی چه کسی قلبش را به تو هدیه کرده؟

دختر:اون.. .(شروع کرد به گریه)

پدر :شوخی کردم رفته دستشویی الان بر می گرده !

*!*!*!*!*!*!*

دقت کردین ؟

آخه واسه چی جعبه پیتزا مربعی شکله

بازش میکنی دایره پیدا میکنی !

بعد مثلثی میخوری !

*!*!*!*!*!*!*

یک دوست واقعی کسی هست که

وقتی زمین میخوردی، میاد و دستت رو میگیره و از زمین بلندت میکنه

البته بعد از اینکه خندیدنش تموم شد !

*!*!*!*!*!*!*

شماره ناشناس

ناشناس : سلام خوشگله ،دوست پسر داری ؟

-بله ،شما؟

-من داداشتم ،صبر کن بیام خونه به حسابت میرسم .

شماره ناشناس بعدی :

-دوست پسر داری؟

-نه نه اصلا

-من دوست پسرتم ……واقعا که …:(

-عزیزم به خدا فکر کردم که تو داداشمی !!!

- خوب داداشتم دیگه ،صبر کن خونه برسم من میدونم و تو….:دی

*!*!*!*!*!*!*

کافیه یه روز اتفاقی یه جوراب سوراخ بپوشین

اگه شده اتوبان رو موکت کنن

یه جوری میشه که تو مجبور شی کفشتو دربیاری !

*!*!*!*!*!*!*

اگر پیاده روی و دوچرخه سواری برای سلامتی مفیده پستچی باید همیشه زنده باشه!

یه نهنگ تمام روز رو شنا می کنه، ماهی و آب می خوره ولی باز هم چاقه!

یه خرگوش بیشتر وقتا در حال دویدنه و جنب و جوش داره

و گیاه خواره ولی فقط ۱٫۵ سال عمر می کنه!

یه لاک پشت جنب و جوش نداره، به آرامی حرکت می کنه

و هیچ کاری نمی کنه ولی ۴۵۰ سال عمر می کنه!

خودتون قضاوت کنید، باز هم می گید ورزش کنم !؟

 

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:خنده دار , جوک,
ارسال توسط فرید

-میدونید چرا شیم دان ها همه مسایل رو می تونن حل کنن؟
-چون همه حلال ها رو دارن!

یه روز یه فیزیکدان، یه زیست شناس و یه شیمی دان که شنا بلد نبودن برای اولین بار میرن به اقیانوس.
فیزیک دان میگه: "من میخوام درباره فیزیک امواج تحقیق کنم." و میپره تو آب و دیگه برنمی گرده.
زیست شناس میگه: " من میرم درباره گیاهان کف اقیانوس تحقیق کنم." و اونم به سرنوشت فیزیک دان دچار میشه.
شیمی دان چند ساعتی منتظر میشه و بعد توی دفترچه گزارشش مینویسه: " 1- آب دریا فیزیکدان ها و زیست شناس ها را در خود حل می کند. ..."- اگه گفتین اون کدوم عنصره که حاضره از جدول تناوبی پاک بشه، ولی با کربن هم خونه نشه؟

-جواب: تنگستن(W)

-میدونید با عنصرهای آهن، نیکل و پتاسیم چه سلاحی می شه ساخت؟

-چاقو (KNiFe)


-یه شیمی دان میره به یه داروخانه و میگه: ببخشید. میشه یه بسته " استیل سالیسیلیک اسید " بهم بدین؟ 

داروفروش میگه: منظورتون آسپیرینه؟ 

شیمی دان میگه: اوه، بله بله، این اسم لعنتی هیچ وقت یادم نمیمونه.

-میدونید فرق یه آشپز و یه شیمی دان چیه؟

-یه شیمی دان هیچ وقت جرات نمی کنه قاشقشو لیس بزنه.

-کدامیک از موارد ذیل در تتراکلرید کربن حل نمی شوند؟
الف) خرس سفید 
ب) خرس قهوه ای
ج) خرس سیاه
د) همه موارد
- خب معلومه، خرس سفید. چون قطبیه.

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:,
ارسال توسط فرید

چه جالب . بعد چی شد؟

ترجمه : هنوز داری حرف می زنی؟ بس کن دیگه !

 

 

این بار دیگه چیکار کردم؟

ترجمه: این بار چطوری مچم رو گرفتی؟

عزیزم خسته ای . بیا یه کم استراحت کن.

ترجمه: صدای جارو برقی نمی ذاره پلی استیشن بازی کنم. خاموش کن.

یااااادم رفت.

ترجمه: کد پستی سی و چهار رقمی خاله اولین دوست دخترم رو هنوز یادمه اما روز تولد تو رو یادم رفته.

از صبح تا شب دارم جون می کنم بخاطر تو و این بچه.

ترجمه: امروز از محل کار مرخصی گرفتم با رفقا رفتیم کنار رودخونه کباب خوردیم.

عزیزم راهو بلدم.

ترجمه: می تونم راهو پیدا کنم به شرطی که بفهمم تو کدوم کشوریم.

نتونستم پیداش کنم.

ترجمه: شئی مورد نظر بیش از یه متر با من فاصله داشت. حوصله نداشتم پاشم.

برای تمام کارهام یه دلیل منطقی دارم.

ترجمه: یه کم فرصت بده یه خالی بندی جور کنم .

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:ترجمه جملات آقایان ,
ارسال توسط فرید

خب: این کلمه‏ای است که زنان برای پایان دادن به مکالمه‏ هایی استفاده می‏کنند که در آن حق با آن‏هاست و شما باید لال‏ بشوید.‏

پنج دقیقه دیگه: اگر مشغول لباس‏پوشیدن است یعنی حداقل نیم ساعت دیگه. هرچند پنج دقیقه دقیقاً معادل پنج دقیقه است!

هیچی بابا: این آرامش قبل از طوفان است. معنی و مفهوم آن این است که باید به شدت گوش‏ به‏ زنگ باشید. بحث‏هایی که با هیچی شروع می‏شوند، غالباً با خبٌ تمام می‏شوند.‏

بفرمایید: این کلمه اصلاً ربطی به اجازه دادن انجام کاری ندارد. “اگه جرئت داری” در آن مستتر است.

آه بلند: این در حقیقت یک کلمه محسوب می‏شود که معمولاً درست فهمیده نمی‏شود. آه بلند یعنی او فکر می‏کند شما یک احمق به ‏دردنخور هستید و او نمی‏داند چرا دارد وقتش را با ماندن و بحث با شما سر هیچٌی تلف می‏کند.

اشکال نداره: این یکی از خطرناک‏ترین جملاتی است که زن شما ممکن است به شما بگوید. اشکال نداره یعنی اون به زمان طولانی‏تری احتیاج دارد که تصمیم بگیرد شما چگونه باید تاوان این اشتباه‏تان را پس بدهید.‏

ممنون: از شما تشکر می‏کند. فقط بگویید خواهش می‏کنم. هیچ حرف اضافه‏ای نزنید. خیلی ممنون می‏تواند نشان دهنده یک خطر بالقوه باشد.

اصلاً هرچی: این ترکیب برای گفتن دهنت سرویسه یا برو بیرووون استفاده می‏شود.

نگرانش نباش عزیزم، خودم انجام می‏دم: یک جمله بسیار خطرناک دیگر. به معنی آن‏ که این کار به دفعات متعدد به شما محول شده و حالا تصمیم گرفته خودش دست به کار شود. این حالت معمولاً منجر به حالتی خواهد شد که شما بپرسید چی شده؟

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:ترجمه جملات خانمها!,
ارسال توسط فرید

یک زوج  در اوایل ۶۰ سالگی، در یک رستوران کوچیک  رمانتیک سی و پنجمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودن، ناگهان یک پری کوچولوِ قشنگ سر میزشون ظاهر شد و گفت: چون شما زوجی اینچنین مثال زدنی هستین و درتمام این مدت به هم وفادارموندین ، هر کدومتون می تونین یک آرزو بکنین..
آقا گفت: اووووووووووووووووه ! من می خوام به همراه همسر عزیزم، دور دنیا سفر کنم،پری چوب جادووییش رو تکون داد و اجی مجی لا ترجی دو تا بلیط برای خطوط  مسافربری جدید و شیک Qm2 در دستش ظاهر شد. حالا نوبت خانم بود، چند لحظه فکر کرد و گفت: خب، این خیلی رمانتیکه ولی چنین موقعیتی فقط یک بار در زندگی آدم اتفاق می افته ، بنابراین، خیلی متاسفم عزیزم ولی آرزوی من اینه که همسری ۳۰ سال جوانتر از خودم داشته باشم. آقا و پری واقعا نا امید شده بودن ولی آرزو، آرزوه دیگه !!! پری چوب جادوییش و چرخوند و………
اجی مجی لا ترجی

.

.

.

.

و خانم ۹۲ ساله شد...!

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:,
ارسال توسط فرید

شعر "دماوندیه" رو که حتما خوندید؟؟؟

داشتم با خودم میگفتم که اگر ملک الشعرای بهار زنده بود و میخواست مثل ما کنکور بده ، شاید تحت تاثیر این اتفاقات قرار میگرفت و به جای "دماوندیه" ، "کنکوریه" میسرود..
گفتم حالا که استاد بهار اینجا نیست...من که هستم..
بر این شدم تا شعری بسرایم و نام آن را "کنکوریه" بنهم.!ادامه مطلب...

تاريخ : جمعه 1 دی 1390برچسب:,
ارسال توسط فرید

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی